Strefa Rabatów

Wielu klientów korzysta z naszych usług od lat. Cieszy nas to niezmiernie, gdyż jest to dowód zaufania do nas i pozytywnego postrzegania naszej firmy. Wszystkim dziękujemy za to i każdemu naszemu klientowi staremu, nowemu jak i przyszłemu dajemy

5% – RABAT ZA „POLUBIENIE” NAS NA FACEBOOK’U (prosimy tylko przypomnieć nam o tym dopisując na umowie wzmiankę „5% rabatu”).

Klientom, którzy starają się za pośrednictwem naszej firmy o zwrot podatku oferujemy ponadto następujące rabaty:

10% – DLA STAŁYCH KLIENTÓW (przy rozliczeniu po raz drugi i kolejny).

10% – DLA NOWYCH KLIENTÓW (za polecenie nowego klienta)

POBIERZ KUPON RABATOWY

50% – ZA POLSKIE ZEZNANIE PODATKOWE (dla klientów, którzy nie uzyskiwali dochodów z działalności gospodarczej i w tym samym roku składają przez nasze biuro zagraniczne zeznanie podatkowe)

 

Zasady przyznawania rabatu za polecanie klientów:

1. Promocja dotyczy usługi odzyskania zwrotu podatku dochodowego dla pracujących w Niemczech, Holandii, Wlk. Brytanii i Austrii swiadczonych przez firmę TAXREFUND Sp. z o.o.

2. Udziela się rabatu w wysokosci 10% za każdą poleconą osobę klientom. Ponadto jeżeli polecenie zostanie dokonane na kuponie rabatowym www.taxrefund.pl/druki/kuponrabatowy.pdf to każda z poleconych osób otrzyma takze 10% zniżki. Dane poleconych osób powinny zawierać przynajmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu.

3. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zawarcie przez polecone osoby umowy z TAXREFUND Sp. z o.o. oraz przekazanie zagranicznego dokumentu podatkowego do biura TAXREFUND Sp. z o.o. przed otrzymaniem przez osobe polecająca zwrotu podatku lub przed datą wydania przez zagraniczny urząd skarbowy decyzji przyznającej jej zwrot podatku (zaleznie co nastapi prądzej).

4. Z grona osób poleconych wyklucza się osoby, które zawarły umowe z TAXREFUND Sp. z o.o. zanim zostały polecone przez klienta, korzystały już w przeszłosci z usług firmy TAXREFUND lub Waldemar Kościukiewicz CONSULTING lub zostały polecone przez kogoś innego wcześniej.

6. W razie gdyby doszło do polecenia większej liczby osób niż 10  to osobie polecajacej zostanie przyznany rabat w wysokosci 100% oraz otrzyma ona dodatkowo premię w wysokości 5 EUR za kaądą poleconą osobę
powyzej 10.

7. Rabaty nie mogą być łączone. W razie zbiegu uprawnien do zniżek z tytułu różnych promocji zostanie przyznana zniżka, która w momencie naliczania prowizji jest najkorzystniejsza dla klienta, a uprawnienia do innych zniżek zostają anulowane.