Strefa Rabatów

Wielu klientów korzysta z naszych usług od lat. Cieszy nas to niezmiernie, gdyż jest to dowód zaufania do nas i pozytywnego postrzegania naszej firmy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Klientom, którzy starają się za pośrednictwem naszej firmy o zwrot podatku i chcieliby nas polecić kolejnym osobom oferujemy:

10% – Za polecenie nowego klienta, który się u nas rozliczy.

POBIERZ KUPON RABATOWY

 

Zasady przyznawania rabatu za polecanie klientów:

1. Promocja dotyczy usługi odzyskania zwrotu podatku dochodowego dla pracujących w Niemczech, świadczonych przez firmę TAXREFUND Sp. z o.o.

2. Udziela się rabatu w wysokości 10% za każdą poleconą osobę, która się u nas rozliczy po raz pierwszy. Ponadto jeżeli polecenie zostanie dokonane na kuponie rabatowym www.taxrefund.pl/druki/kuponrabatowy.pdf to każda z poleconych osób otrzyma także 10% zniżki. Dane poleconych osób powinny zawierać przynajmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu.

3. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zawarcie przez polecone osoby umowy z TAXREFUND Sp. z o.o. oraz przekazanie zagranicznego dokumentu podatkowego do biura TAXREFUND Sp. z o.o. przed otrzymaniem przez osobę polecająca zwrotu podatku lub przed datą wydania przez zagraniczny urząd skarbowy decyzji przyznającej jej zwrot podatku (zależnie co nastąpi prędzej).

4. Z grona osób poleconych wyklucza się osoby, które zawarły umowę z TAXREFUND Sp. z o.o. zanim zostały polecone przez klienta, korzystały już w przeszłości z usług firmy TAXREFUND lub Waldemar Kościukiewicz CONSULTING lub zostały polecone przez kogoś innego wcześniej.

6. W razie gdyby doszło do polecenia większej liczby osób niż 10  to osobie polecającej zostanie przyznany rabat w wysokości 100% oraz otrzyma ona dodatkowo premię w wysokości 5 EUR za każdą poleconą osobę
powyżej 10.

7. Rabaty nie mogą być łączone. W razie zbiegu uprawnień do zniżek z tytułu różnych promocji zostanie przyznana zniżka, która w momencie naliczania prowizji jest najkorzystniejsza dla klienta, a uprawnienia do innych zniżek zostają anulowane.