Oferta

Polityka prywatności
Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Nasza oferta (druki do pobrania):

 

Dla osób fizycznych

Poniżej znajdują się do pobrania informacje o usługach oferowanych przez naszą firmę wraz z instrukcjami, umowami i zestawami potrzebnych formularzy.


ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

Zwrot podatku dotyczy osób, które były zatrudnione za granicą jako pracownicy najemni. Gdy podatki od wynagrodzenia były odprowadzane przez pracodawcę do zagranicznego urzędu skarbowego to składając tam roczną deklaracje podatku dochodowego można z reguły odzyskać znaczną część, a nawet całość odprowadzonego podatku;

Zwrot podatku z Niemiec

 

ZAGRANICZNE ZASIŁKI NA DZIECI


Osoby zatrudnione za granicą i płacące tam podatku mogą otrzymywać zasiłki rodzinne z zagranicznych systemów świadczeń socjalnych.

Niemcy – KINDERGELD

 

Dla firm


PODATEK DOCHODOWY (EINKOMMENSTEUER)

Osoby posiadające w Niemczech zarejestrowaną działalność gospodarczą mają obowiązek składania tam rocznej deklaracji podatku dochodowego. W niektórych sytuacjach, np. w związku z istnieniem na terenie Niemiec stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy ten obowiązek może dotyczyć także osób posiadających firmę zarejestrowaną w Polsce

Niemcy (firma 1-osobowa) – obowiązkowa roczna deklaracja podatkowa

 

PODATEK VAT (UMSATZSTEUER)
Gdy firma z siedzibą w Polsce wykonuje usługi na rzecz osoby prywatnej na terenie Niemiec, to podatek VAT powinien trafić do niemieckiego urzędu skarbowego.  Konieczne jest wówczas sporządzanie niemieckich deklaracji VAT.

 

Niemiecka deklaracja podatku VAT (UMSATZSTEUERERKLÄRUNG)

 

Deklaracja miesięczna / kwartalna

Deklaracja roczna

 

REJESTRACJA PODATKOWA
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD USŁUG BUDOWLANYCH (Freistellungsbescheinigung)

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje w Niemczech usługi budowlane to podlega pod podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer). Obowiązek potrącenia podatku z faktury wykonawcy i odprowadzenia do urzędu skarbowego spoczywa na kliencie. Podatku nie trzeba pobierać, gdy wykonawca posiada zwolnienie wydane przez urząd skarbowy. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przeprowadzenie rejestracji podatkowej.

Rejestracja podatkowa firmy 1-osobowej;

Rejestracja podatkowa spółki osobowej;

Rejestracja podatkowa spółki komandytowej;

Rejestracja podatkowa spółki z o.o.;

Rejestracja podatkowa spółki jawnej;

Przedłużenie lub odnowienie zwolnienia z podatku od usług budowlanych;

 

Podatek od usług budowlanych jest rodzajem zabezpieczenia na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych i może być przeznaczony na pokrycie należnych podatków takich jak podatek od dochodu przedsiębiorcy / firmy lub podatek od wynagrodzeń pracowników. Jeżeli zobowiązania podatkowe nie występują to można wystąpić o zwrot podatku od usług budowlanych.

Zwrot podatku od usług budowlanych;

 


REJESTRACJA (LUB WYREJESTROWANIE) FIRMY W NIEMCZECH

Osoby, które chcą prowadzić firmę z siedzibą na terenie Niemiec muszą posiadać tzw. „Gewerbe” – czyli niemieckie zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

Wyrejestrowanie firmy w Niemczech

Interesującą alternatywą dla przedsiębiorców, którzy chcą działać na terenie Niemiec bez posiadania tam stałego miejsca prowadzenie działalności ani miejsca zamieszkania jest uzyskanie w Niemczech tzw. REISEGEWERBEKARTE. Jest to  rodzaj legitymacji uprawniającej do wykonywania działalności w Niemczech  bez konieczności wskazywania adresu siedziby firmy na terenie Niemczech. Jednym słowem można mieć działalność gospodarcza zgłoszoną w Niemczech z adresem przedsiębiorcy w Polsce.

Wniosek o Reisegewerbekarte