Druki do pobrania (obsługa przedsiębiorców).

Nasza oferta dla firm świadczących usługi na terenie Niemiec (druki do pobrania):


PODATEK DOCHODOWY (EINKOMMENSTEUER)

Osoby posiadające w Niemczech zarejestrowaną działalność gospodarczą mają obowiązek składania tam rocznej deklaracji podatku dochodowego. W niektórych sytuacjach, np. w związku z istnieniem na terenie Niemiec stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy ten obowiązek może dotyczyć także osób posiadających firmę zarejestrowaną w Polsce
Niemcy (firma 1-osobowa) – obowiązkowa roczna deklaracja podatkowa

PODATEK VAT (UMSATZSTEUER)
Gdy firma z siedzibą w Polsce wykonuje usługi na rzecz osoby prywatnej na terenie Niemiec, to podatek VAT powinien trafić do niemieckiego urzędu skarbowego.  Konieczne jest wówczas sporządzanie niemieckich deklaracji VAT.

Niemiecka deklaracja podatku VAT (UMSATZSTEUERERKLÄRUNG)

Deklaracja miesięczna / kwartalna

Deklaracja roczna

REJESTRACJA PODATKOWA
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD USŁUG BUDOWLANYCH (Freistellungsbescheinigung)

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje w Niemczech usługi budowlane to podlega pod podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer). Obowiązek potrącenia podatku z faktury wykonawcy i odprowadzenia do urzędu skarbowego spoczywa na kliencie. Podatku nie trzeba pobierać, gdy wykonawca posiada zwolnienie wydane przez urząd skarbowy. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przeprowadzenie rejestracji podatkowej.

Rejestracja podatkowa firmy 1-osobowej (zwolnienie z podatku od usług budowlanych)

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa1.pdf

Rejestracja podatkowa spółki osobowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka1.pdf

Rejestracja podatkowa spółki kapitałowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka2.pdf

Przedłużenie lub odnowienie zwolnienia z podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwolnienie2.pdf

Zwrot podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwrot.pdf

ZWROT PODATKU OD USŁUG BUDOWLANYCH

Podatek od usług budowlanych jest rodzajem zabezpieczenia na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych i może być przeznaczony na pokrycie należnych podatków takich jak podatek od dochodu przedsiębiorcy / firmy lub podatek od wynagrodzeń pracowników. Jeżeli zobowiązania podatkowe nie występują to można wystąpić o zwrot podatku od usług budowlanych.

Zwrot podatku od usług budowlanych;

 


REJESTRACJA (LUB WYREJESTROWANIE) FIRMY W NIEMCZECH

Osoby, które chcą prowadzić firmę z siedzibą na terenie Niemiec muszą posiadać tzw. „Gewerbe” – czyli niemieckie zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

Wyrejestrowanie firmy w Niemczech

Interesującą alternatywą dla przedsiębiorców, którzy chcą działać na terenie Niemiec bez posiadania tam stałego miejsca prowadzenie działalności ani miejsca zamieszkania jest uzyskanie w Niemczech tzw. REISEGEWERBEKARTE. Jest to  rodzaj legitymacji uprawniającej do wykonywania działalności w Niemczech  bez konieczności wskazywania adresu siedziby firmy na terenie Niemczech. Jednym słowem można mieć działalność gospodarcza zgłoszoną w Niemczech z adresem przedsiębiorcy w Polsce.

Wniosek o Reisegewerbekarte

 

Polityka prywatności
Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI