Zasiłki na dzieci

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld

O Kindergeld mogą występować osoby, których dochody podlegają w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wymaga to posiadania w Niemczech miejsca zamieszkania lub głównego miejsca pobytu, albo przynajmniej głównego źródła dochodu. Dowodem na to może być zaświadczenie o zatrudnieniu i zameldowaniu, ale może także być decyzja podatkowa wydana przez niemiecki urząd skarbowy. Taką decyzję otrzymuje każdy, kto złoży w Niemczech zeznanie podatkowe.

Kindergeld  wypłacany jest na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego.

W przypadku pobierania na dziecko zasiłku 500+, Familienkasse wypłaci tylko różnicę pomiędzy kwotą Kindergeld a kwotą polskiego zasiłku.

Aby uzyskać KINDERGELD należy wystąpić o to do niemieckiej instytucji Familienkasse. Rozpatrywania wniosku trwa kilka – kilkanaście miesięcy, podczas których niemiecki urząd (Familienkasse) sprawdza uprawnienia do świadczeń. W przypadku, gdy dzieci mieszkają w Polsce urząd kontaktuje się z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania w Polsce w celu potwierdzenia danych.

Dobrze sporządzony, kompletny wniosek daje możliwość szybszego uzyskania zasiłku!

Zgłaszając się do nas uzyskasz potrzebne informacje i zamówisz zestaw formularzy. Po ich podpisaniu i odesłaniu do nas my zajmiemy się resztą! Informacje i komplet formularzy do składania wniosku o Kindergeld można pobrać tutaj..

www.taxrefund.pl/druki/kindergeld.pdf

Zgodnie z unijnymi przepisami pracownik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym w Niemczech ma prawo otrzymać dla członków swojej rodziny świadczenia rodzinne. Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej przepisy unijne obejmują również Polaków. Nie ma przy tym znaczenia czy rodzina Polaka pracującego w tych krajach mieszka razem z nim, czy przebywa w Polsce.

Zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci:

– własne

– adoptowane

– wychowywane (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)

– dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)

– dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne. (o ile rodzice już nie pobierają zasiłku)

Firma Taxrefund Sp. z o.o.oferuje klientom pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych z Niemiec – Kindergeld.

Zakres naszych usług obejmuje:

– pomoc w skompletowaniu dokumentów

– złożenie wniosku w odpowiedniej zagranicznej instytucji przyznającej świadczenia,

– monitorowanie przebiegu sprawy,

– odpowiedzi na zapytania urzędu dotyczące prowadzonej sprawy,

– w przypadku decyzji odmownej sporządzenie odwołania.