Podatek budowlany w Niemczech

Bauabzugsteuer – niemiecki podatek od usług budowlanych

Firmy, które świadczą w Niemczech usługi budowlane podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Wysokość podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% a do pobrania podatku i wpłacenia do urzędu skarbowego zobowiązany jest zleceniodawca. Klient pobierając podatek powinien wystawić w związku z tym zaświadczenie na specjalnym formularzu.

Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie (Freistellungsbescheinigung). Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przeprowadzenie rejestracji podatkowej w Niemczech oraz uzyskanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer). Rejestracja podatkowa nie rodzi automatycznie obowiązku płacenia w Niemczech podatku dochodowego. Chodzi w niej głównie o ujęcie podmiotu w ewidencji urzędu skarbowego i w przypadku podmiotów zagranicznych o ustalenie rezydencji podatkowej.

Nasza firma pomaga w uzyskaniu zwolnienia z podatku od usług budowlanych oraz w odzyskaniu podatku, jeżeli został on już odprowadzony do niemieckiego urzędu skarbowego.
Informacja o formalnościach i oferta naszej fimy – do pobrania:

Rejestracja podatkowa firmy 1-osobowej (zwolnienie z podatku od usług budowlanych)

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa1.pdf

Rejestracja podatkowa spółki osobowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka1.pdf

Rejestracja podatkowa spółki kapitałowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka2.pdf

Przedłużenie lub odnowienie zwolnienia z podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwolnienie2.pdf

Zwrot podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwrot.pdf